Jau greitai...

Knyga skirta šiandieniam žmogui, siekiančiam pažinti save ir norinčiam  kurti  gyvenimą, bet ne jį griauti. Atversti ją verta ir tiems, kas  išgyveno kančią,  ir tiems, kas ieško modernių ir laiko patikrintų sveikimo ir kančios pabaigos kelių. Knyga  naudinga ir ugdymo bendruomenės nariams, siekiantiems įtraukti  ugdytinius  į aktyvų mokymosi procesą bei skatinantiems jų pažinimą,  kūrybinių  galių plėtojimą. Taip pat rekomenduojama psichologams, bibliotekų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, užimtumo specialistams kaip metodinė priemonė, padėsianti sukurti kultūrinę aplinką, kurioje  žmogus gilinasi į save, mėgindamas suvokti gyvenimo įvykių seką.

 

Parašyta populiariai. Ji gal būt viena pirmųjų, sisteminga biblioterijos metodikos knyga Lietuvoje.  Biblioterapija-  nuo antikos laikų naudojama pagalbos forma, kai atrinkti literatūros kūriniai padeda sveikti, pažinti save, skatina keliauti savipagalbos ar dvasinio tobulėjimo keliais. Knygoje 39 skyreliai. Juose rašoma apie jausmus, pasirinkimus, vertybes, santykius su savimi ir išoriniu pasauliu. Kiekvienas skyrelis pradedamas įžanginiu tekstu, atkreipiamas dėmesį į aktualią problemą, skatinama mąstyti. Taip ruošiama biblioterapinio teksto skaitymui. Tiesa, tekstai trumpi, bet emocionaliai paveikūs. Rekomenduojamas lėtasis skaitymas, kad žodžiai pavytų žmogaus mintis ir įsilietų į jausmų pasaulį. Pateikiami klausimai ir savianalizei, kurie kaip švyturiai signalizuoja kryptį, kuria siūloma judėti. Knygoje yra ir kūrybinių  užduočių,  padedančių aktyvuoti turimas, tačiau nežinomas ar pamirštas vidines galimybes.

 

Tikėtina, kad, kaskart atlikę po vieną užduotį, jausimės stipresni,  laimingesni, galbūt pavyks išsiveržti iš skausmo kiauto, augsime.